• Dokumentacja na zlecenie SBB ENERGY (dawniej Remak Rozruch):

   REDUKCJA EMISJI NOX PONIŻEJ 150MG/NM3 NA BLOKU NR 3 METODĄ NIEKATALITYCZNĄ W PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

   Realizacja: 2016 - 2017

   Inwestor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów.

  • Dokumentacja na zlecenie Remak Rozruch:

   BUDOWA I MONTAŻ FUNDAMENTÓW, OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI W ZAKRESIE TECHNOLOGII REDUKCJI EMISJI NOX DLA BLOKU NUMER 3 W ELEKTROWNI OPOLE

   Dokumentacja w zakresie projektów budowlanych i wykonawczych fundamentu i konstrukcji wsporczych dla wentylatora Rofa i Rotamix. Koordynacja branżowych projektów.

   Realizacja: 2010 - 2013

   Inwestor: PGE Elektrownia Opole SA 46-021 Brzezie k. Opola

  • Dokumentacja na zlecenie Remak Rozruch:

   DOSTOSOWANIE KOTŁA OP-230/K-1 W EC WROCŁAW DO WSPÓŁSPALANIA BIOMASY KANAŁY POWIETRZA DO DYSZ ROFA W BUDYNKU KOTŁA OP-230/K-1 W EC WROCŁAW

   Dokumentacja w zakresie projektów wykonawczych kanałów technologicznych Rofa i rurociągów biomasy oraz konstrukcji wsporczych i fundamentów instalacji technologicznych.

   Realizacja: 2009 - 2011

   Inwestor: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 50-220 Wrocław, ul. Łowiecka 24

  • Dokumentacja na zlecenie PGE Elektrownia Opole S.A.:

   PRZEBUDOWA DRÓG I PLACÓW W REJONIE ROZŁADUNKU BIOMASY Z NOWYM SYSTEMEM ODWODNIENIA TERENU W REJONIE ROZŁADUNKU, BUDOWY BOKSÓW DO MAGAZYNOWANIA BIOMASY, NA TERENIE ELEKTROWNI OPOLE S. A. W BRZEZIU K/ OPOLA

   Realizacja: 2011 - 2012

   Inwestor: PGE Elektrownia Opole SA 46-021 Brzezie k. Opola

  • Dokumentacja na zlecenie PGE Elektrownia Opole S.A.:

   PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY DLA ZADANIA: BUDOWA PLACU ZŁOMOWANIA NA TERENIE ELEKTROWNI OPOLE S. A. W BRZEZIU K/OPOLA

   Realizacja: 2011 - 2012

   Inwestor: PGE Elektrownia Opole SA 46-021 Brzezie k. Opola

  • Dokumentacja na zlecenie Remak Rozruch:

   DOSTOSOWANIE KOTŁA OP-230/K-1 W EC WROCŁAW DO WSPÓŁSPALANIA BIOMASY. KANAŁY POWIETRZA DO DYSZ ROFA W BUDYNKU KOTŁA OP-230/K-1 W EC WROCŁAW INSTALACJA POWIETRZA DOSZCZELNIAJĄCEGO KLAPY NA INSTALACJI ROFA

   Realizacja: 2011 - 2012

   Inwestor: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 50-220 Wrocław, ul. Łowiecka 24

  • Dokumentacja na zlecenie Remak Rozruch:

   BUDOWA INSTALACJI DO OGRANICZENIA EMISJI TLENKÓW AZOTU NOx NA BLOKACH 1, 2, 3 oraz 4, 5, 6 W ELEKTROWNI TURÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

   ETAP 1 Realizacja: 2012 - 2014 (blok 1, 2, 3)

   ETAP 2 Realizacja: 2013 - 2015 (blok 4, 5, 6)

   Inwestor: PGE Elektrownia Turów S.A. ul. Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia

  • Dokumentacja na zlecenie SBB ENERGY (dawniej Remak Rozruch):

   REDUKCJA EMISJI NOx PONIŻEJ 200mg/Nm3 NA BLOKACH NR 1, 2 i 4 METODAMI NIEKATALITYCZNYMI W PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

   Realizacja: 2015 - 2016

   Inwestor: PGE Elektrownia Opole SA 46-021 Brzezie k. Opola

   W zakresie biura G7:

   • Projekt koncepcyjny (CE),
   • Projekt podstawowy (BE),
   • Projekt wykonawczy (DE),
   • Pozwolenie na budowę,
   • Obliczenia wytrzymałościowe kanałów Rofa wykonane za pomocą oprogramowania ANSYS,
   • Obliczenia wytrzymałościowe kanałów Rotamix wykonane za pomocą oprogramowania ANSYS,
   • Dokumentacja powykonawcza.

  • Dokumentacja na zlecenie CompAir Polska Sp. z o.o. Kraków

   PROJEKT WYKONAWCZY DLA INWESTYCJI - INSTALACJA TECHNOLOGICZNA POWIETRZA SPRĘŻONEGO DLA FIRMY MANDO

   Realizacja: 2013

   Inwestor: Mando Corporation Poland Sp. z o.o ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych

  • Dokumentacja na zlecenie CompAir Polska Sp. z o.o. Kraków

   PROJEKT WYKONAWCZY DLA INWESTYCJI - INSTALACJA TECHNOLOGICZNA POWIETRZA SPRĘŻONEGO DLA FIRMY MANDO - etap 1

   Realizacja: 2014

   Inwestor: HS Wrocław Sp. z o.o. ul. Bierutowska 65-67, 51-317 Wrocław

  • Dokumentacja na zlecenie CompAir Polska Sp. z o.o. Kraków

   PROJEKT WYKONAWCZY DLA INWESTYCJI - INSTALACJA TECHNOLOGICZNA POWIETRZA SPRĘŻONEGO DLA FIRMY MANDO - etap 2

   Realizacja: 2014

   Inwestor: HS Wrocław Sp. z o.o. ul. Bierutowska 65-67, 51-317 Wrocław

  • Dokumentacja na zlecenie CompAir Polska Sp. z o.o. Kraków

   PROJEKT WYKONAWCZY DLA INWESTYCJI - INSTALACJA TECHNOLOGICZNA POWIETRZA SPRĘŻONEGO DLA FIRMY MANDO - etap 3

   Realizacja: 2014

   Inwestor: HS Wrocław Sp. z o.o. ul. Bierutowska 65-67, 51-317 Wrocław

  • Dokumentacja na zlecenie Controltec Sp. z o.o. Wrocław:

   MODERNIZACJA UKŁADU PODAWANIA MAZUTU NA BLOKI 1, 2, 3, 4 W ELEKTROWNI OPOLE

   Realizacja: 2014 - 2016

   Inwestor: PGE Elektrownia Opole SA 46-021 Brzezie k. Opola

  • Dokumentacja na zlecenie SBB ENERGY (dawniej Remak Rozruch):

   ZABUDOWA INSTALACJI ODAZOTOWANIA SPALIN METODĄ SNCR NA KOTŁACH 1K2, 2K, 3K W ELEKTROCIEPŁOWNI KAROLIN

   Realizacja: 2016 - 2018

   Inwestor: Veolia Energia Poznań ZEC S.A. Gdyńska 54, 61-016 Poznań

  • Dokumentacja na zlecenie SBB ENERGY (dawniej Remak Rozruch):

   ZABUDOWA INSTALACJI ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN W ELEKTROCIEPŁOWNI BĘDZIN

   Realizacja: 2015 - 2016

   Inwestor: Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

  • Dokumentacja na zlecenie SBB ENERGY (dawniej Remak Rozruch):

   PROJEKT PODSTAWOWY INSTALACJI ODAZOTOWANIA SPALIN NA KOTŁACH 2, 3 i 4 W ELEKTROWNI CHVALETICE

   Realizacja: 2015 – 2016

   Inwestor: Sev.en EC Václava Řezáče 315 434 01 Most Czech Republic

  • Dokumentacja:

   PRZEBUDOWA STACJI REDUKCYJNO – POMIAROWEJ Ist. Q=1.000 Nm3/h DLA KGHM S.A. ZAKŁAD WZBOGACANIA RUDY REJON LUBIN

   Realizacja: 2009 - 2011

   Inwestor: KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud ul. Kopalniana 1, 59-101 Polkowice

  • Dokumentacja:

   BUDOWA STACJI SPRĘŻANIA GAZU ZIEMNEGO Q=3.000 Nm3/h DLA LOTOS W GDAŃSKU

   Realizacja: 2009 - 2011

   Inwestor: GRUPA LOTOS S.A. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

  • Dokumentacja:

   PRZEBUDOWA STACJI REDUKCYJNO – POMIAROWEJ Ist. Q=6.000 Nm3/h w m. MIKOWICE

   Realizacja: 2011 - 2013

   Inwestor: GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. O/Wrocław z siedzibą we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-507 Wrocław

  • Dokumentacja:

   STACJA REDUKCYJNO – POMIAROWA Ist. Q=5.000 Nm3/h w m. JELENIA GÓRA SOBIESKIEGO

   Realizacja: 2010 - 2013

   Inwestor: GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. O/Wrocław z siedzibą we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-507 Wrocław

  • Dokumentacja:

   BUDOWA STACJI REDUKCYJNO – POMIAROWEJ Ist. Q=5.000 Nm3/h w m. GRĘBOCICE

   Realizacja: 2015 - 2016

   Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie Oddział Huta Miedzi "Cedynia" w Orsku 59-305 Rudna

   Inwestor zastępczy: Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Za Groblą 8 61-860 Poznań

  • Dokumentacja:

   BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ Ist. Q=10.000 Nm3/h w m. KRĘPICE gm. MIĘKINIA

   Realizacja: 2010 - 2011

   Inwestor: Dolnośląska Spółka Gazownictwa Zakład Dystrybucji Wrocław: ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław

  • Dokumentacja:

   PRZEBUDOWA STACJI POMIAROWEJ Ist. Q=9.000 Nm3/h w m. CHYNÓW

   Realizacja: 2012 - 2013

   Inwestor: GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. O/Wrocław z siedzibą we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-507 Wrocław

  • Dokumentacja:

   BUDOWA STACJI REDUKCYJNO – POMIAROWEJ Ist. Q=6.000 Nm3/h w m. MIRKÓW gm. DŁUGOŁĘKA

   Realizacja: 2013 - 2014

   Inwestor: Dolnośląska Spółka Gazownictwa Zakład Dystrybucji Wrocław ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław

  • Dokumentacja:

   BUDOWA STACJI CNG W DZIERŻONIOWIE UL. KILIŃSKIEGO 18

   Realizacja: 2012 - 2013

   Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Dolnośląski O/Obrotu Gazem we Wrocławiu GAZOWNIA WAŁBRZYSKA ul. Kościuszki 3, 58-300 Wałbrzych

  • Dokumentacja:

   BUDOWA STACJI TANKOWANIA GAZU CNG NA TERENIE ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO CERSANIT W WAŁBRZYCHU

   Realizacja: 2012 - 2014

   Inwestor: CERSANIT III Spółka Akcyjna ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych

  • Dokumentacja:

   WYMIANA PALNIKÓW GAZOWYCH SUSZARNI MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH WRAZ Z UKŁADEM STEROWANIA NA TERENIE KGHM S.A. HUTA MIEDZI GŁOGÓW

   Realizacja: 2011 - 2013

   Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Głogów" ul. Żukowicka 1; 67-200 Głogów

  • Dokumentacja na zlecenie KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.:

   MODERNIZACJA RUROCIĄGÓW ODPADÓW POFLOTACYJNYCH TYPU BETRAS L3B I L4B NA TRASIE OD KOMORY ROZRZĄDU „LG” W KIERUNKU WĘZŁA PRZY ZBIORNIKU LIPÓWKA Z ZASTOSOWANIEM RUR POLIETYLENOWYCH PE DN1000 SDR 11 PN 16

   Realizacja: 2012 - 2014

   Inwestor: KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna

  • Dokumentacja na zlecenie KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

   PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY DLA INWESTYCJI WYKONANIE RUROCIĄGU ODCIEKÓW OD POMPOWNI MNICH DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW H NA TERENIE KGHM S.A. HUTA MIEDZI GŁOGÓW

   Realizacja: 2013 - 2015

  • Dokumentacja:

   GAZYFIKACJA GMINY DŁUGOŁĘKA WRAZ Z DOPROWADZENIEM GAZU DO ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE EKONOMICZNEJ GMINY DŁUGOŁĘKA

   Realizacja: 2013 - 2015

   Inwestor: Dolnośląska Spółka Gazownictwa Zakład Dystrybucji Wrocław ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław

  • Dokumentacja:

   GAZYFIKACJA GMINY ŻÓRAWINA WRAZ Z DOPROWADZENIEM GAZU DO ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE EKONOMICZNEJ GMINY ŻÓRAWINA

   Realizacja: 2012 - 2014

   Inwestor: Dolnośląska Spółka Gazownictwa Zakład Dystrybucji Wrocław ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław

  • Dokumentacja:

   GAZYFIKACJA M. ROGOŻ I SZEWCE W GMINIE WISZNIA MAŁA ORAZ M. ZAJĄCZKÓW I PĘGÓW W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE WRAZ Z DOPROWADZENIEM GAZU DO OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMIN WISZNIA MAŁA ORAZ OBORNIKI ŚLĄSKIE. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

   Realizacja: 2012 - 2014

   Inwestor: Dolnośląska Spółka Gazownictwa Zakład Dystrybucji Wrocław ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław

  • Dokumentacja:

   GAZYFIKACJA MIEJSCOWOŚCI JERZMANOWO I JARNOŁTÓW WRAZ Z DOPROWADZENIEM GAZU DO OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

   Realizacja: 2012 - 2014

   Inwestor: Dolnośląska Spółka Gazownictwa Zakład Dystrybucji Wrocław ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław

  • Dokumentacja:

   PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI WODY P.POŻ. NA TERENIE PRZEMYSŁOWYM - OBIEKTY GAZSYSTEM WE WROCŁAWIU UL. GAZOWA 3

   Realizacja: 2011 - 2015

   Inwestor: GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. O/Wrocław z siedzibą we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-507 Wrocław

  • Dokumentacja:

   GAZYFIKACJA GMINY MIĘKINIA WRAZ Z DOPROWADZENIEM GAZU DO ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE EKONOMICZNEJ GMINY MIĘKINIA

   Realizacja: 2010 - 2012

   Inwestor: Dolnośląska Spółka Gazownictwa Zakład Dystrybucji Wrocław ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław

  • Dokumentacja:

   BUDOWA SIECI KANALIZACJI W UL. GRANICZNEJ I SKARŻYŃSKIEGO NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO WE WROCŁAWIU

   Realizacja: 2010 - 2012

   Inwestor: MPWiK Wrocław ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław

  • Dokumentacja na zlecenie Arcadis Sp. z o.o. – Oddział Wrocław

   ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA LINII KOLEJOWEJ KRAKÓW - MEDYKA - GRANICA PAŃSTWA NA ODCINKU BOCHNIA - BIADOLINY W KM 39,000 ÷ 61,300 W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 30/C-E 30, ODCINEK KRAKÓW - RZESZÓW, ETAP I – szlak Bochnia – Brzesko Okocim

   Realizacja: 2014-2016

   Inwestor: ARCADIS Sp. z o.o. ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

  • Dokumentacja na zlecenie Arcadis Sp. z o.o. – Oddział Wrocław

   ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA LINII KOLEJOWEJ KRAKÓW - MEDYKA - GRANICA PAŃSTWA NA ODCINKU BOCHNIA - BIADOLINY W KM 39,000 ÷ 61,300 W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 30/C-E 30, ODCINEK KRAKÓW - RZESZÓW, ETAP II – szlak Brzesko Okocim – Biadoliny

   Realizacja: 2013-2016

   Inwestor: ARCADIS Sp. z o.o. ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa